Dienstenwijzer

Het is wel zo prettig om vooraf te weten met wie u zaken doet. Daarom kunt u hier mijn dienstenwijzer downloaden.

Deze geeft u inzicht in mijn bedrijf, welke diensten ik lever conform de afspraken in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook weet u wat u moet doen wanneer u een klacht heeft over mijn dienstverlening. Wel zo transparant.

Als u besluit om van mijn dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar mogen verwachten.

Dienstenwijzer MDH Advies.pdf

Dienstverlenings documenten

Om de kosten van de verschillende aanbieders met elkaar te kunnen vergelijken heeft de AFM het dienstverleningsdocument verplicht gesteld.

In dit dienstverleningsdocument ziet u wat de gemiddelde kosten zijn voor mijn verschillende advieswerkzaamheden. Om het nóg makkelijker voor u te maken vindt u hier ook een leeswijzer voor de dienstverleningsdocumenten.

Hieronder kunt u met één muisklik mijn dienstverleningsdocumenten downloaden.

leeswijzer-dvd.pdf

DVD Vermogen opbouwen.pdf

DVD Pensioenvraag Werkgever.pdf

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over mijn dienstverlening. Dan kijk ik graag met u hoe we dat kunnen oplossen.

Klachtenregeling MDH Advies.pdf