Je zit in de OR

Dan heb je, naast je dagelijkse werk, ook veel werk te doen om de belangen van je collega's evenwichtig te behartigen. Daar is pensioen een niet alledaags maar wél belangrijk onderdeel van! Artikel 27 van de WOR regelt dat jullie als ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht hebben voor de pensioenregeling. Belangrijk dus om dan beslagen ten ijs te komen.

Belangrijke taak

Als OR heb je een belangrijke taak bij aanpassingen in de pensioenregeling. Wist je dat een werkgever (bijna) nooit aanpassingen in de pensioenregelingen mag doen zonder dat eerst met de OR te overleggen danwel instemming te vragen?

Waar een werkgever zich bij de pensioenregeling vaak laat assisteren door een pensioenadviseur heb je als OR datzelfde recht. Zo zorg je ervoor dat iedereen over hetzelfde kennisniveau beschikt.

Pensioenaanpassingen hebben vaak vergaande gevolgen voor kosten en aanspraken. Zorg er daarom voor dat je inzicht hebt in deze gevolgen waardoor weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden.

Als adviseur van diverse ondernemingsraden heb ik inmiddels ruime ervaring opgedaan met diverse pensioentrajecten en help jullie OR ook graag verder. Bel of mail mij voor meer informatie; ik bespreek het graag met je!

TIP

Het pensioenakkoord geeft nieuwe mogelijkheden om werknemers gezonder hun pensioenleeftijd te laten halen.

  • De mogelijkheid voor verlofsparen is inmiddels verhoogd van 50 naar 100 weken;
  • Extra pensioenopbouw over bv. toeslagen wordt in de vorm van een bijspaarregeling opgezet;
  • Maximaal drie jaar voor de AOW-datum kunnen de werkgever en de werknemer, onder voorwaarden, een vertrekregeling overeenkomen, zonder dat de RVU-boete (Regeling vervroegde uittreding) van 52% van toepassing is.